DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TÀI TRỢ QUỸ HỌC BỔNG – ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH(Cập nhật ngày 30.12.2018)