Hướng dẫn công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2019-2020