• Nguyễn Kỳ Quyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đảng ủy
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Văn học
  • Điện thoại:
   0911083995
  • Email:
   nguyenkyquyetht@gmail.com
 • Trần Y Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Xuân Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Chính trị
 • Nguyễn Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Văn học
  • Điện thoại:
   0986.000.139
  • Email:
   nvquang70@gmail.com
 • Phạm Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0917.710.345
  • Email:
   huykan79@gmail.com
 • Võ Tá Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Quản Lý Giáo dục
  • Điện thoại:
   0985.526.463
  • Email:
   votatinhcb@gmail.com