Thông báo Quyết định chọn danh mục sách giáo khoa lớp 10 của Trường THPT Cẩm Bình từ năm học 2022-2023.